Mex, Vải các loại

Phụ kiện

thông tin liên hệ
Hotline

0908.808.750 - 0939.708.588 - 0901.620.488 - 0989.153.255

Mex vải, mex dựng

Vải lót túi quần màu đen
Vải lót túi quần màu đen
Keo tan dạng lưới, ép nẹp, vòng nách, vvv..
Keo tan dạng lưới, ép nẹp, vòng nách, vvv..
Mex vải, mex dựng
Mex vải, mex dựng
Mex giấy, keo ép hột, keo giấy hột
Mex giấy, keo ép hột, keo giấy hột
Dựng giấy không keo
Dựng giấy không keo
Vải lót sọc
Vải lót sọc
Keo giấy hột các loại
Keo giấy hột các loại
Mex vải, mex dựng
Mex vải, mex dựng

keo giấy, dựng giấy không keo

Mex giấy, keo dựng giấy
Mex giấy, keo dựng giấy
Keo vải, dựng vải
Keo vải, dựng vải
Vải lót túi
Vải lót túi
Keo vải, keo dựng
Keo vải, keo dựng

Vải lót

Vải lót các loại
Vải lót các loại
Vải lót kate đen/ trắng/ ngà
Vải lót kate đen/ trắng/ ngà
Vải lót kate mộc
Vải lót kate mộc

Kẹp áo

Kẹp áo
Kẹp áo
Kẹp áo
Kẹp áo
Kẹp áo
Kẹp áo
Kẹp áo
Kẹp áo

Bìa lưng, khoanh cổ

Bướm phồng
Bướm phồng
Pa lem/ cá cổ
Pa lem/ cá cổ
Bìa lưng
Bìa lưng
Bìa lưng
Bìa lưng

Phụ liệu may mặc khác

Móc quần tây
Móc quần tây
Móc quần tây
Móc quần tây
Keo ép áo mưa
Keo ép áo mưa
Keo ép vòng nách
Keo ép vòng nách